Ατζέντα

Στην ατζέντα του notebook θα συναντηθείτε με τα πριν, τα τωρινά και τα επόμενα... Έχουμε πάντα κατά νου κάτι πολύ σημαντικό, που μας καθορίζει... η λέξη είναι "σεβασμός"... προς:

α.
τη μουσική
β.
τον δημιουργό
γ.
τον ερμηνευτή
δ.
το κοινό